Volwassenen

Emotieve Therapie heeft een vaste sessiestructuur die we de Emotieve Sessiestructuur hebben genoemd. De eerste bijeenkomst is een lange probleemgerichte intake. In de sessies daarna behandelen we de basisafweermechanismen tegen ladingen: angst, boosheid en verdriet. Elke sessie bestaat uit het benaderen van MEL-punten die gekoppeld zijn aan het betreffende gevoelsmatig coping- en/of afweermechanisme. De volgorde van de eerste drie sessies is afhankelijk van het persoonlijke proces van de cliënt. De drie daarop volgende sessies (verbinding met de ander, verbinding met jezelf en verbinding met het hier en nu) zijn eveneens met elkaar uitwisselbaar. Ook hier is de volgorde afhankelijk van het proces van de cliënt. De volgorde van de laatste twee sessies staat vast.

De Emotieve Procestherapie bestaat dus uit 9 sessies:

  • Probleemgerichte intake.
  • Angst-sessie.
  • Boosheid-sessie.
  • Verdriet-sessie.
  • Liefde-sessie (verbinding met de ander).
  • Liefde-sessie (verbinding met jezelf).
  • Blijdschap-sessie (verbinding met het hier en nu).
  • Kernovertuiging-sessie.
  • Afsluitende sessie.

(Het ES-structuurmodel. R.J.M. Duchateau 2003).